A vagyonbiztosítások szállítmányokra is elérhetőek!

Szállítmánybiztosítások:

Hűtött-áru biztosítás

  • a hűtőházban tárolt áruk. A biztosítás nem vonatkozik magára a hűtőberendezésre, ezek a berendezések Gépész plusz vagy Géptörés módozatban biztosíthatók.
  • a fagyasztott, hűtött áruknak, elemi károk, betöréses lopás, a hűtőberendezés meghibásodása vagy az áram- illetve vízszolgáltató hálózatban keletkezett zavar miatt bekövetkező megromlása vagy megsemmisülése.

Kiállítás biztosítás

  • a biztosított részére megtéríthető az ipari kiállításokon.
  • vásárokon kiállított biztosított vagyontárgyakban (kivéve kiállítási installáció), a kiállítás ill. a hozzá kapcsolódó szállítások során bekövetkező árukárokat.

Sztráda Árufuvarozói biztosítások

  • közúti árufuvarozó ügyfeleink széleskörű kiszolgálását célozza meg

Rendszeres Áruszállítások Átalány Vagyonbiztosítása

  • saját tulajdonú áruk saját tulajdonú szállítóeszközökkel történő szállításának kockázataira nyújt fedezetet. A szerződés átalányjellegű, tehát a biztosítási időszak alatt, a megjelölt szállítóeszközökkel végzett összes szállításra kiterjed a biztosítási védelem, az egyes szállítmányok külön, egyenkénti bejelentésének kötelezettsége nélkül.

Szállítmánybiztosítások

  • fedezetet nyújt minden nemzetközi és belföldi viszonylatban szállított áruféleség biztosítható, függetlenül annak fuvarozási módjától és a szállítási útvonaltól. Termékünk az árutulajdonosi érdekek védelmét szolgálja, a szállított áruban bekövetkező, a szállítás rendes folyamatával összefüggésben felmerülő, véletlen és balesetszerűen bekövetkező károk, veszteségek megtérítésével.

Kérjen személyre szabott árajánlatot!