Válassza a Generali Biztosító Zrt. Szakmai felelősségbiztosítását!

Gyorsan és felesleges találkozók nélkül szeretne biztosítást kötni? Válassza a megbízható védelmet!

Azonnali E-Napló kötvényszám!

KÖTELEZŐ KÖRNYEZETVÉDELMI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS (Kormányrendelet)

Hulladéktermelőknek

Kötelező a pénzügyi biztosíték, a céltartalék képzés, illetve a környezetvédelmi biztosítás a hulladéktermelő vállalkozásoknak 2024.01.01 -től.

Hulladékgazdálkodóknak

Kinek kell megkötni a kötelező környezetvédelmi felelősségbiztosítást?

A hulladék mennyiségére vonatkozó szabályozásokat a 440/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet határozza meg. Ennek értelmében környezetvédelmi biztosítást kell kötni, és adatszolgáltatást kell teljesíteni azoknak a gazdasági szervezeteknek, amelyek telephelyén tárolt hulladék meghaladja az alábbi mennyiségi küszöbértékeket:

 • Veszélyes hulladék esetén: 200 kg.
 • Nem veszélyes hulladék esetén: 2000 kg.
 • Nem veszélyes bontási-építési hulladék esetén: 5000 kg.

KÖTELEZŐ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS EGYSZERŰ BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT ÉPÍTÉSTERVEZŐI ÉS -KIVITELEZŐI TEVÉKENYSÉGHEZ (akár 40% kedvezmény)

Építészeknek vagy más szakági tervezőknek, illetve fővállalkozó kivitelezőknek.

Mikor kötelező?

 • Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetében a következőkre kötelező felelősségbiztosítást kötni:
  – Az olyan károkra, amelyek az építész vagy más szakági tervező által vállalt tervezési és tervezői művezetői tevékenység során keletkeznek.
  – Az olyan károkra, amelyek a fővállalkozói kivitelező által vállalt építőipari kivitelezési tevékenység során keletkeznek.
 • A felelősségbiztosítási kötelezettségét teljesítheti projektenként vagy keretjelleggel, határozatlan idejű szerződés formájában is.
 • A tervezőnek legkésőbb a tervezési szerződés megkötésekor rendelkeznie kell felelősségbiztosítással, és a szerződésnek fenn kell állnia az elektronikus építési főnapló megnyitását követő 2 évig.
 • A fővállalkozó kivitelezőnek legkésőbb a munkaterület átadásakor rendelkeznie kell felelősségbiztosítással, és a szerződésnek fenn kell állnia legalább a lakóépület teljes műszaki átadás-átvételének lezárásáig.

Információk és letölthető dokumentumok a biztosításról.

Érdeklődik? Keressen minket!

ÉPÍTÉSZETI ÉS MŰSZAKI TERVEZÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA

A mesterséges intelligencia (AI) sem képesek mindig az emberi hibák teljes kiszűrésére. A tervért viszont nem a gép, hanem az ember felel. 

Információk és letölthető dokumentumok a biztosításról. Érdeklődik? Keressen minket!

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉG FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA

Az egészségügy területén dolgozóknak, a felelőssége különösen nagy, mert életek múlnak a döntéseken. Az egészségügyi dolgozókat ezért különlegesen nagy felelősség terheli.

Információk és letölthető dokumentumok a biztosításról. Érdeklődik? Keressen minket!

VAGYONVÉDELMI VÁLLALKOZÁSOK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA

Materialista világunkban egyre több helyen igényli a vagyonvédelemet, az őrzésre szoruló vagyontárgyak értéke pedig egyre csak nő, így a hibák előfordulásának valószínűsége is emelkedik. A legjobb kamerarendszerek és emberi jelenlét esetén is előfordulhatnak olyan hibák, melyekért Ön felelősséggel tartozik.

Információk és letölthető dokumentumok a biztosításról. Érdeklődik? Keressen minket!

KÖNYVVIZSGÁLÓK, ADÓTANÁCSADÓK, KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA

Mire jó?
A Generali, a biztosítás megkötése esetén megtéríti a munkavállaló által okozott olyan károkat, melyeket a munkaviszonyból eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott, és amely kárért kártérítési felelősséggel tartozik a munkáltató felé. A biztosítás a tisztán vagyoni kár miatti munkáltatói kártérítési igényeket fedezi a munkajog szabályai szerinti mértékben, maximum a munkavállaló másfél havi átlagkeresetének erejéig.

Információk és letölthető dokumentumok a biztosításról. Érdeklődik? Keressen minket!

ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA

Az állatorvosoknak munkájuk során az állatok érdekében mindig jó döntést kell hoznia, így kiemelten nagy a felelősségük. Eme felelősségteljes munka során a tévedés lehetősége nem kizárt. Bárkivel előfordulhat, hogy akaratán kívül kárt okoz. Erre kínálunk megoldást mindazoknak, akik felelősségteljes állat-egészségügyi munkát végeznek. Társaságunk vállalja, hogy meghatározott díj ellenében a biztosítottat mentesíti a kártérítés kötelezettsége alól, amennyiben szakmai tevékenysége során olyan hibát követett el, amelyért jogszabály szerint felelősséggel tartozik.

Információk és letölthető dokumentumok a biztosításról. Érdeklődik? Keressen minket!

VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA

Cég vagy vállalkozás vezetője? Ön is megérdemli magánvagyonának védelmét! Válassza társaságunk Vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosítását*.

A Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása védelmet nyújt magánvagyonára, ha a társaságvezető tisztségviselőjeként, felügyelőbizottsági tagjaként vagy vezető állású munkavállalójaként kárt okoz.

 • Megtérítjük Ön helyett mind a cégének mind a cégen kívülálló személynek az Ön által okozott kárt, ha kártérítési kötelezettsége keletkezik.
 • Fedezetet nyújtunk számos jogi eljárás költségére.
 • Védelemben biztosítjuk házastársát is.
 • Kiterjesztheti védelmét visszamenőleges időbeli hatállyal.

Kérjen árajánlatot!

Kérjük válasszon, hogy személyre szabott árajánlatot tudjunk adni!